കഴുകുമ്പോൾ ഒരു വസ്ത്രത്തിൽ മറ്റൊരു വസ്ത്രത്തിലെ കളർ പിടിച്ചാൽ🤔?|Remove Colour Stains From ClothesHello friends, welcome to “FOOD & CRAFT” #foodandcraftchannel

Today, I am here to show you Some Stain Removal Tips while washing Clothes.

I hope this video will be helpful to you all. So, If you like this video, Don”t forget to Like, Share my video & Subscribe(free) my channel, press Bell button for getting notification of all my new tasty & simple recipes and also simple,attractive & useful crafts. Thank you for watching!

എല്ലാവർക്കും FOOD & CRAFT എന്ന youtube ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം.

ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെയെല്ലാവരെയും സഹായിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ like(ലൈക്‌)ചെയ്യാനും share(ഷെയർ)ചെയ്യാനും, ചാനൽ subscribe(സബ്സ്ക്രൈബ് )ചെയ്യാനും bell button (ബെൽ ബട്ടൺ ) പ്രെസ്സ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്ക്രൈബ് ഫ്രീ ആയി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ബെൽ ബട്ടൺ പ്രെസ്സ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങൾക്കു എന്റെ എല്ലാ
പുതിയ വിഡിയോസിന്റെ notification(നോട്ടിഫിക്കേഷൻ)വരുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

————————————————————————————
Click on my channel link 👉
——————————————————————————————
Easy chilli chicken 👉
Banana cutlet 👉
Easy hair bun making 👉
Easy beef curry recipe 👉
Easy banana smoothie recipe 👉
Easy chilli egg recipe 👉
Easy microwave chocolate cake recipe 👉

source